Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” tỉnh Kon Tum năm 2021
MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học. Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.
Là hoạt động thiết thực thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”;
Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Hội thi phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, phù hợp với đối tượng. Công tác triển khai, tuyên truyền cho Hội thi phải kịp thời, hiệu quả, thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên.
Việc tổ chức Hội thi phải thực hiện đảm bảo các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng tham gia:
Đoàn viên, thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng đóng chân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2. Nội dung:
Tìm hiểu kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng, đạo đức, phong cách và cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
4 bài học lý luận chính trị (sửa đổi) dành cho đoàn viên.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
THỜI GIAN - THỂ LỆ
* Thời gian thi: Từ ngày 20/11/2021 đến hết ngày 25/11/2021.
* Hình thức thi: Trực tuyến, cụ thể như sau:
- Thí sinh tham gia thi sử dụng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế theo bộ đề có sẵn tại website (http://tuoitrekontum.org.vn).
- Thí sinh tham gia phần thi này sẽ trả lời bộ đề gồm 20 câu hỏi (mỗi câu hỏi có thời gian 15 giây để trả lời). Mỗi lượt thi sẽ có bộ đề khác nhau do hệ thống chọn ngẫu nhiên trong các bộ đề của Ban Tổ chức. Mỗi thí sinh được tham gia thi tối đa 02 lần.
- Thí sinh đạt giải ở vòng sơ khảo là thí sinh có số điểm thi theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định của Thể lệ.
- Kết thúc vòng sơ khảo, Ban Tổ chức lấy kết quả xếp hạng gồm 50 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng thi chung kết.